Zahrada pro netopýry

Netopýři často žijí v aší těsné blízkosti, setkat se s nimi můžeme na venkově i v centru velkých měst. Přes den se ukrývají na půdách domů, v různých štěrbinách pod střechou nebo ve stromových dutinách, večer své úkryty opouštějí a vydávají se na lov potravy. Hledají přitom místa s dostatkem hmyzu. Takovým místem může být i vaše zahrada.

Zkuste využít naše doporučení a pomocí jednoduchých opatření zlepšit podmínky pro netopýry na svém pozemku. Odměnou vám může být pozorování netopýrů přímo za dveřmi vašeho domu. Netopýři také pomohou na zahradě likvidovat komáry a další obtížný či škodlivý hmyz. Létání a způsob orientace pomocí echolokace jsou energeticky velmi náročné, netopýři proto mají velkou spotřebu potravy. Každou noc zkonzumují tolik hmyzu a dalších bezobratlých, kolik odpovídá přibližně čtvrtině hmotnosti jejich těla.

Pěstujte kvetoucí rostliny

Pokud chcete přilákat netopýry na svou zahradu, pěstujte vhodné druhy kvetoucích rostlin. Důležitá je rozmanitost: kombinujte rostliny s různou barvou, vůní, ale i tvarem květů, které přitahují odlišné skupiny hmyzu.

Motýli s dlouhým sosákem s oblibou navštěvují dlouhé úzké květy zimolezu či pupalky. Hvězdnicovité (jako jsou jiřiny, kopretiny, chryzantémy, rudbeckie) a miříkovité (mrkvovité) rostliny naopak lákají hmyz s krátkým sosákem, který zde snadno dosáhne na nektar a zároveň může na širokých květenstvích pohodlně přistát.

Za šera jsou lépe viditelné světle zbarvené květy, jsou proto využívány hmyzem aktivním za soumraku. Některé kvetoucí rostliny víc voní v noci a lákají tak noční druhy hmyzu. Jsou to např. fiala dlouhoplátečná, tabák křídlatý či večernice vonná.

Svojí vůní jsou pro hmyz atraktivní také bylinky (dobromysl, levandule, tymián apod.). Vhodné jsou i některé kvetoucí druhy zeleniny a luštěnin (např. cuketa, fazole).

Pestrost pěstovaných rostlin a díky tomu i rozmanitost hmyzu pomáhá přilákat na vaši zahradu různé druhy netopýrů. Výhodou je, pokud jsou na zahradě k dispozici kvetoucí rostliny průběžně od jara až do pozdního léta. Na takovém místě nalézají netopýři potravu po celou vegetační sezónu.

Vysaďte keře a stromy

Na květech, listech, větvích i kmenech dřevin a v jejich blízkosti se rovněž vyskytuje velké množství hmyzu, který mohou netopýři využít jako potravu. Vhodnými druhy keřů pro vysazení na zahradě jsou např. líska, bez černý, růže šípková, kalina, jasmín či komule (buddleia).

Někteří netopýři se s oblibou pohybují v okolí keřů a stromů i z důvodu bezpečnosti – jsou zde pro případné predátory (sovy či dravce) méně viditelní než na volném prostranství. Dutiny a štěrbiny ve vzrostlých stromech mohou netopýři využívat jako úkryty. Tuto skutečnost mějte na paměti při kácení stromů a respektujte pravidla popsaná na tomto webu.

Vybudujte zahradní jezírko

I malé jezírko nebo mokřad zvýší atraktivitu vaší zahrady pro netopýry. Oblíbenou potravou řady netopýrů jsou totiž pakomáři, komáři a další druhy hmyzu, jejichž larvy žijí ve vodě. Podél břehů můžete vysadit kosatce, blatouchy a jiné vodní rostliny, které rovněž přitahují hmyz. V jezírku se mohou netopýři během lovu také napít.

autor snímku: Šimon Král

Nepřehánějte to s anglickými trávníky

Část trávníku nechejte neposekaný – minimálně do konce června, optimálně až do pozdního léta, umožníte tak mnoha druhům hmyzu dokončit svůj vývoj a netopýrům dobře se najíst.

Kompostujte a neuklízejte hromady dřeva

Kompost není jen zdrojem živin pro rostliny na vaší zahradě, ale také domovem řady druhů bezobratlých, kteří mohou obohatit potravní nabídku pro netopýry. Rovněž ponechání hromady dřeva ve stinné části zahrady je prospěšné, ve dřevě se totiž mohou vyvíjet různé druhy brouků.

Nepoužívejte pesticidy

Nevhodné je zejména používání insekticidů (prostředků k hubení hmyzu), které snižují nabídku potravy pro netopýry. Kromě toho může docházet k akumulaci škodlivých látek v jejich tkáních. Místo chemických látek vám v boji se škůdci pomohou přirození predátoři – slunéčka, pestřenky, zlatoočky, střevlíci, stonožky či pavouci. Jejich výskyt můžete podpořit tím, že v některých částech zahrady necháte růst plevel, který poskytuje těmto druhům úkryt. Škodlivý hmyz a bezobratlé živočichy účinně likvidují také ropuchy, ježci a řada druhů ptáků (sýkory, rehci, pěnice, drozdi apod.) a v neposlední řadě sami netopýři.

ladybug-1486479_1920

Zajistěte více bezpečí pro netopýry

Velkým nebezpečím pro netopýry na zahradách jsou kočky, které chytají zejména mladá, nezkušená mláďata. Pokud jste majitelem kočky, můžete toto ohrožení omezit. V období od poloviny června do konce srpna nenechávejte kočku běhat venku celou noc. Každý večer hodinu před soumrakem ji vezměte dovnitř do domu, aby netopýři mohli v klidu vyletět ze svých úkrytů.

cat-1365643_1280

Vyvěste netopýří budku

Kromě dostatku hmyzí potravy můžete netopýrům na své zahradě nabídnout také úkryt v podobě budky. Přestože netopýři mohou v některých případech osídlit i ptačí budky, vhodnější jsou pro ně speciální budky netopýří. Budku je možno vyvěsit na strom v zahradě nebo i na fasádu domu. Podrobnosti ohledně různých typů budek a pravidla pro jejich vyvěšování najdete zde. Pokud se to podaří a netopýři budku osídlí, budete mít další příležitost je pozorovat.