Kontakt

Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON)

Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, 128 00 Praha 2

Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5183.

IČO: 49370731
DIČ: CZ49370731
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 4413339/0800

www.ceson.org
e-mail: netopyr@ceson.org
facebook: Náš soused netopýr

Napište nám

    Váš email

    Vaše zpráva