Modelové lokality

Michalské stromořadí

Příklad šetrně provedené revitalizace cca 500 m dlouhé aleje starých jírovců v centru Olomouce.

Více

 

Stromovka

Ukázkový příklad komplexního přístupu k péči o rozsáhlý městský park, který umožňuje skloubit zájmy ochrany přírody i všech ostatních cílových skupin a který je zároveň dokladem dlouhodobě fungující spolupráce správy a údržby parku s odborníky – dendrology, biology a dalšími specialisty.

Více

Ošetření dřevin v Topolanech u Olomouce

Příklad činnosti biologického dozoru při bezpečnostním ořezu tří stromů s ukázkou záchranného transferu původního úkrytu netopýrů a jeho dalšího využití ve formě tzv. loggeru.

Více