Nález netopýrů během kácení

Pokud dochází ke kácení či výraznějšímu ořezu stromů bez předchozí kontroly výskytu netopýrů, může se stát, že jsou zvířata objevena teprve v průběhu prací. V takovém případě se většinou netopýři ocitají v přímém ohrožení života. Jak správně postupovat, aby se zabránilo jejich úhynu?

  • Při nečekaném nálezu netopýrů běhen kácení stromu je třeba okamžitě zastavit veškeré práce a neprodleně kontaktovat nejbližší záchrannou stanici pro zraněné živočichy. Kontakty na stanice včetně jejich územní působnosti najdete na www.zvirevnouzi.cz.
  • Přivolaní pracovníci stanice netopýry odchytají, prohlédnou je a poskytnou jim potřebnou pomoc podle situace – ošetří případná zranění, umístí je na náhradní zimoviště, případně je vypustí ve vhodný čas na vhodné lokalitě.
  • Pokud se stane, že netopýři vypadnou z úkrytu ven na zem nebo by hrozilo, že budou vystaveni mrazu či nebezpečí napadení predátory (včetně koček a psů), nenechávejte je na místě. Opatrně je posbírejte a dejte nejlépe do dobře zavřené papírové krabice opatřené dýchacími otvory. Krabici následně umístěte na bezpečné místo, kde nemrzne. Dovnitř můžete dát kousek zmuchlaného hadru, který netopýři využijí jako úkryt, a malou mističku s vodou (např. víčko).
  • Na netopýry při manipulaci nikdy nesahejte holýma rukama (v sebeobraně by vás mohli kousnout), ale použijte silnější rukavice nebo hadr.

Proč je důležitá prevence?

  • Pokud probíhá kácení či výraznější ořez stromů bez ohledu na výskyt netopýrů, může to mít pro tato zvířata fatální následky:
  • Při řezu nebo nárazem při pádu části stromu může snadno dojít ke zranění nebo usmrcení netopýrů uvnitř úkrytu.
  • Pokud netopýři ve stromě zimují, jsou ohroženi také náhlému vystavení vnějším povětrnostním vlivům, zejména mrazu. Ve stavu hibernace nejsou schopni pohybu, a tudíž obvykle nemohou ze svého úkrytu hned odletět. Při nutném nastartování metabolismu, které trvá až 30 min, a následném hledání náhradního úkrytu spotřebují většinu podkožních tukových zásob, které potřebují na přežití do konce zimy. Během probouzení jim také mohou omrznout křídla, což jim posléze znemožní létání. Z těchto důvodů mohou netopýři uhynout.
  • Při kácení v létě jsou ohrožena také nevzletná mláďata netopýrů, neboť samice je nejsou schopny od určitého stáří přenést do alternativního úkrytu. Pokud mláďata přežijí pád stromu, uhynou následně hlady.
  • Ve dne se vyplašení létající netopýři stávají také snadnou kořistí predátorů.
  • Ani pokud se nalezení netopýři dostanou včas do záchranné stanice, nemají ještě vyhráno. Zejména u velkých zimujících skupin (může se jednat i o stovky jedinců) bývá problémem poskytnout jim vhodné náhradní zimoviště i potřebnou individuální péči včetně každodenního napájení a krmení, pokud v důsledku způsobeného stresu již nejsou schopni zahibernovat. Zranění křídel většinou znamenají trvalý hendikep bez možnosti návratu do přírody.

Proto je velmi důležité snažit se těmto situacím předcházet. Jak? Především je žádoucí provést včas před plánovaným zásahem biologický průzkum stromů, který prověří jejich možné osídlení netopýry. Na základě zjištěných informací lze následně navrhnout potřebná preventivní opatření, která ohrožení netopýrů zamezí.