Netopýři a stromy

Stromy mají pro netopýry velký význam. Řada druhů osídluje úkryty ve stromových dutinách a štěrbinách, netopýři také v blízkosti stromů nacházejí dostatek hmyzí potravy. S netopýry se proto můžeme setkat v lesích, ale i v zahradách, parcích či alejích.

Stromy jako úkryty

Stromové dutiny a štěrbiny využívají netopýři už od pradávna. V současné krajině, která je silně pozměněná činností člověka, se netopýři naučili osídlovat i úkryty v budovách a dalších lidských stavbách. Tato skutečnost však do určité míry odráží úbytek přirozených úkrytů. Proto je důležité snažit se zachovat dosud existující úkryty netopýrů v místech, které vytvořila příroda sama – včetně stromů.

Více

Druhy obývající stromy

Úkryty ve stromových dutinách a štěrbinách osídluje celá řada druhů netopýrů. Některé lze označit jako lesní specialisty – mimo zachovalý listnatý či smíšený les je zastihneme jen málokdy. Jiní jsou méně nároční a můžeme se s nimi setkat i ve stromech rostoucích v parcích, zahradách, alejích či na rybničních hrázích. Kteří to jsou?

Více

Stromy jako potravní stanoviště

Kromě úkrytů mohou stromy netopýrům poskytovat i potravu. Na listech, větvích či kůře stromu se vyskytuje množství lezoucího hmyzu a pavouků, v prostoru nad korunami stromů létají noční motýli a dvoukřídlý hmyz, na zemi v opadance lze nalézt střevlíky a další velké brouky. Netopýři proto v okolí stromů velmi často loví.

Více

Pozorujeme netopýry v zahradách a parcích

Zahrady a parky skýtají dobrou příležitost pro setkání s netopýry, kteří se vydávají ze svých úkrytů na lov potravy. Jejich pozorování může být zajímavým zážitkem pro dospělé i děti. Vyražte i vy na večerní procházku do okolí a pátrejte po netopýrech.

Více