Netopýři jako biologická ochrana

Netopýři mají velký význam pro udržování přirozené rovnováhy v přírodních ekosystémech. Vzhledem k tomu, že konzumují velké množství hmyzu, fungují také jako velmi účinná biologická ochrana rostlin, a to včetně hospodářských plodin a lesních porostů. Netopýři tak poskytují lidem velmi cenné ekosystémové služby, jejichž hodnotu lze i vyčíslit.

Vědci například spočítali, že netopýři ušetří celosvětově pěstitelům obilí přes 20 miliard korun ročně tím, že se živí hmyzem, který ničí úrodu. Netopýři také nepřímo snižují výskyt houbových onemocnění, která napadají hmyzem poškozené rostliny. Tím se snižuje i množství toxinů v obilí produkovaných těmito plísněmi (Maine a Boyles 2015).

Podobně pomáhají netopýři chránit úrodu rýže, která se pěstuje i v jižní Evropě. Zde netopýři velmi účinně redukují výskyt významného škůdce, motýla Chilo supressalis. Hodnota této ekosystémové služby činí odhadem minimálně 21 € na hektar, což odpovídá ušetřeným nákladům za případné nezbytné použití pesticidů. Netopýři tak šetří nejen naše peníze, ale také naše životní prostředí a zdraví (X. Puig-Montserrat a kol. 2015).

Přehled dalších studií, které dokladují význam netopýřích služeb pro člověka, lze nalézt v souhrnném článku M. Riccucciho a B. Lanzy (2014).

Foto Dietmar Nill, Wikimedia Commons

Foto Dietmar Nill, Wikimedia Commons