Odkazy

Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS)
www.eurobats.org

Česká společnost ornitologická (ČSO) – problematika ochrany ptáků (včetně druhů obývajících stromové dutiny)
www.cso.cz

Calla – sdružení pro záchranu prostředí – problematika ochrany hmyzu vázaného na staré stromy
www.calla.cz/stromyahmyz/

Pražské stromy – průvodce po památných a významných stromech Prahy
www.prazskestromy.cz

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, sekce Péče o dřeviny (ISA) – odborné články, seznam certifikovaných arboristů
www.arboristika.cz

Pro Silva Bohemica – pobočka České lesnické společnosti zaměřená na přírodě blízké hospodaření v lesích
www.prosilvabohemica.cz

FSC ČR (Forest Stewardship Council Česká Republika) – certifikace lesů založená na principech přírodě blízkého hospodaření v lesích
www.czechfsc.cz