Péče o les

Lesy mají pro netopýry velký význam. Z celkového počtu 27 druhů, jejichž výskyt byl zjištěn v České republice, jich naprostá většina nějakým způsobem využívá lesní stanoviště. Netopýři osídlují úkryty v dutinách stromů či ve štěrbinách za uvolněnou kůrou, v lesích také velmi často loví potravu v podobě hmyzu a dalších bezobratlých.

setrne-hodpodareniOptimálním prostředím pro netopýry je les s pestrou druhovou skladbou listnatých stromů, různověkou strukturou porostů a s vertikální stratifikací stromového i keřového patra. Důležitá je také přítomnost přestárlých a doupných stromů. V takovém biotopu netopýři nacházejí dostatek úkrytů i bohatou nabídku potravy.

 

 

monokultura

Lesů tohoto typu je však v České republice velmi málo. Většinu hospodářských lesů tvoří stejnověké kultury převážně jehličnatých dřevin, které jsou z hlediska biologické rozmanitosti značně ochuzené.

 

 

Nabídku vhodných úkrytů a potravy pro netopýry v lesích lze zlepšit pomocí určitých úprav lesnických postupů. Tato opatření většinou nejsou složitá ani ekonomicky nevýhodná a navíc přispívají ke zvýšení celkové biodiverzity v lesním prostředí. Odpovídají tedy moderním trendům směřujícím k trvale udržitelnému hospodaření v lesích. Intenzivnější využívání lesa netopýry zároveň přináší nezanedbatelné zlepšení biologické ochrany porostů proti škůdcům.

Šetrné lesnické hospodaření

kaceni

Přehled základních opatření, která pomáhají zvýšit kvalitu lesních porostů pro netopýry z hlediska nabídky potravy i úkrytů.

Více

Aktivní podpora úkrytů

mbech1reiter

Ještě lepších výsledků lze dosáhnout aktivními opatřeními a cíleně budovat nabídku úkrytů, tak, aby les mohl být netopýry využíván dlouhodobě.

Více

 

 

 

 

Zájemce o hlubší seznámení s danou problematikou odkazujeme na publikaci ČESON „Netopýři v lesích: doporučení pro lesnickou praxi“ (PDF).

Pokud potřebujete konzultaci ohledně výskytu netopýrů ve stromových úkrytech, neváhejte se na nás obrátit. Po dohodě můžeme zajistit také specializovaný chiropterologický průzkum, který je potřebný zejména při plánování hospodaření např. v některých evropsky významných lokalitách či dalších chráněných územích.