Pozorujeme netopýry v zahradách a parcích

Zahrady a parky skýtají dobrou příležitost pro setkání s netopýry, kteří se vydávají ze svých úkrytů na lov potravy. Jejich pozorování může být zajímavým zážitkem pro dospělé i děti. Vyražte i vy na večerní procházku do okolí a pátrejte po netopýrech. Vhodné jsou k tomu zejména teplé dny od května do září, kdy je lovecká aktivita netopýrů největší.

Jaké druhy netopýrů lze pozorovat?

Nejnápadnějším druhem, se kterým se můžeme v zahradách a parcích setkat, je netopýr rezavý. Je to jeden z našich největších netopýrů, přibližně velikosti špačka, s úzkými dlouhými křídly. Z úkrytů vyletuje brzy, ještě před setměním, je proto dobře vidět proti dosud neztemnělé obloze. Loví většinou vysoko nad zemí, nad stromy či travními porosty, někdy ale také zavítá blíže k povrchu země, např. v období jarního líhnutí chroustků. Za teplých podzimních dnů lze tyto netopýry pozorovat na lovu i během denních hodin, kdy se snaží maximálně využít nabídku hmyzí potravy a vybudovat si tukové zásoby na zimu.

Všímavý pozorovatel může v zahradě či parku zahlédnout také některý z podstatně menších druhů, jako je netopýr hvízdavý nebo netopýr nejmenší. Ti opouštějí své úkryty později (po setmění) a loví v blízkosti stromů, keřů či budov, jsou proto méně nápadní. Charakterický je pro ně třepotavý let, při němž často mění směr. Potravu mohou lovit také nad vodními plochami, kde se setkávají s dalším druhem, netopýrem vodním. Tento netopýr létá velmi nízko nad vodou a dokáže pomocí svých velkých tlapek sbírat hmyz přímo z hladiny. Oproti tomu netopýr hvízdavý či nejmenší létají většinou několik metrů nad vodou a loví spíše podél pobřežní vegetace. Všechny tyto druhy jsou aktivní především až za tmy, pokud však máte ve svém okolí rybníček či jinou vodní plochu, vydejte se na večerní procházku a zkuste na chvíli posvítit baterkou nad vodní hladinu, třeba se vám poštěstí netopýry pozorovat.

V lidských sídlech netopýři také s oblibou využívají možnost lovu v okolí pouličních lamp s bílým světlem. To přitahuje velké množství hmyzu a skýtá jim tak vítaný zdroj potravy. Pozorovat zde můžeme například netopýra večerního, ale také netopýra hvízdavého či rezavého.

Nalezli jste úkryt netopýrů v domě?

Možná jste zjistili, že netopýři nalezli úkryt přímo ve vašem domě či v sousedství. To je další dobrá příležitost pro pozorování netopýrů. Většinou se jedná o skupiny samic s mláďaty (tzv. letní kolonie). Pozorovat je můžete zejména při jejich večerním výletu za potravou, kdy netopýři jeden po druhém opouštějí svůj úkryt. Další informace týkající se výskytu netopýrů v budovách, doporučení pro jejich ochranu při rekonstrukcích, ale i řešení případných problémů lze nalézt na webu sousednetopyr.cz. Můžete také kontaktovat naši poradnu.

Vydejte se za netopýry pod vedením odborníků

Pokud byste se rádi o životě netopýrů dozvěděli více, zúčastněte se některé z akcí pro veřejnost organizovaných v průběhu roku Českou společností pro ochranu netopýrů. V nabídce jsou i večerní exkurze s možností sledovat netopýry v terénu pomocí ultrazvukových detektorů, které umožňují rozpoznat jednotlivé druhy netopýrů podle jinak neslyšitelných echolokačních hlasů. Pozvánky na tyto akce najdete na www.ceson.org a na facebooku.

Zkuste sledovat netopýry pomocí ultrazvukového detektoru

Pokud vás pozorování netopýrů zaujalo a chtěli byste se mu více věnovat, můžete si pořídit vlastní ultrazvukový detektor a vydat se do terénu. Pátrat po netopýrech můžete v zahradách, parcích i lesích, nejlépe v blízkosti vody. Detektor lze zakoupit např. na www.zelenadomacnost.com a nebo si ho objednat ze zahraničí (BAT-MAN, Magenta Electronics, Pettersson Elektronik).

Staňte se netopýřími výzkumníky!

Pro školní skupiny, oddíly či zájmové kroužky nabízíme možnost zapůjčit si zdarma výzkumnické batůžky, které obsahují detektory a další potřebné vybavení pro pozorování a určování netopýrů. Podrobnosti najdete na webu programu Netopýří výzkumníci. Zde je také ke stažení příručka k práci s detektorem, s klíčem k určování netopýrů podle hlasů.